rEportaasi

Koulun on peilattava yhteiskuntaa

Perusopetuksessa luodaan pohja tulevaisuuden työelämävaikuttajille. Elinvoimainen yhteiskunta rakentuu yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoisten ihmisten voimalla, joille digitaalisuus on itsestäänselvyys.

Tulevaisuuden työelämätaidoissa olennaisia ovat ongelmanratkaisukyky, tiedonhankintataidot ja valmius tehdä johtopäätöksiä. Suomalaisessa perusopetuksessa näitä taitoja kartutetaan vahvasti digitalisoituneella polulla.

– Oppilaan osaamista pyritään tuomaan eri aineissa esiin ja vahvistamaan näin itsetuntoa. Se, että uskoo omaan tekemiseen, on hyvien vuorovaikutustaitojen ohella perusopetuksen tärkeä tehtävä, toteaa Kankaanpään Kangasmetsän koulun rehtori Kari Kähkönen.

Muutos opetuksessa on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut hurja. Digitaalisuus suo opetukseen ja oppimiseen valtavasti mahdollisuuksia. Verkko tuo maailman lähelle ja antaa käsiteltäväksi ennennäkemättömän paljon tietoa. Ulkoa muistaminen ei enää ole olennaista, eikä tietoa kaadeta opettajalta oppilaan päähän.

– Oppijaa motivoidaan ja ohjataan tiedon äärelle. Tiedon hakeminen, oikeaksi tunnistaminen ja sen hyödyllinen soveltaminen ovat oppilaiden työelämävalmiuksia ajatellen olennaiset opit. Opinto-ohjaus onkin merkittävässä roolissa.

oppijan aktiivinen rooli

Kangasmetsän koulun luokissa on kosketusnäytöllisiä aktiivitauluja ja vajaa sata tablettia sekä kannettavaa tietokonetta. Kasvava laitemäärä vaatii nopean ja kuormituksen kestävän verkkoyhteyden.

– Hyvä tietoyhteys takaa oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet koulunkäyntiin. Verkon avulla oppiminen laajenee myös koulun ulkopuolelle, kun oppilaat voivat kirjautua verkkopohjaisiin opetusohjelmiin missä vain. Digitaalinen tapa oppia motivoi oppilaita, Kähkönen tietää.

Oppilaat ovat tietoteknisissä taidoissa entistä valveutuneempia. Käynnisteillä oleva, uudenlainen Oppilasagentti-toiminta tuokin oppilaat mukaan opetukseen.

– Koodaamista jo osaava oppilas voi opettaa luokassa muille loogista ajattelua. Muita auttamalla oppilaan oma itsetuntokin kehittyy, Kähkönen kertoo esimerkistä.

Opetus ja oppiminen ovat digitaalisella polulla.

asenne on a ja o

Elinikäinen oppiminen on kehittyvän yhteiskunnan edellytys. Yrittäjien kanssa keskustellessaan Kähkösen näkemys osaavan työvoiman perusedellytyksistä on vain vahvistunut.

– Vastuun ottamiseen ja kantamiseen on saatava eväät jo peruskoulussa. Uusi opetussuunnitelma tukee työn arvostamista. Käytännössä se tulee esiin koulun projekteissa, joissa jokin tehtävä on saatava yhteistyössä maaliin.

Rehtori peräänkuuluttaakin ”mitä itse olen valmis tekemään, jotta saan jotakin” -asenteen oppimista jo alakoululaisilta.

– Koulu ei voi olla erillinen saareke, vaan sen pitää peilata yhteiskuntaa. Jokaisen on opittava uutta ja pidettävä huolta osaamisen kehittämisestä aikuisenakin.

Metsässä kuvataan ötökkä

Päiväkoti Päiväpesän lapsilla tabletti on mukana, kun mennään metsään. Sillä otetaan kuva ötökästä ja tutkitaan sitä vielä lähemmin päiväkodilla.

– Meillä suhtaudutaan kiinnostuksella tulevaisuuden oppimisen tapoihin. Varhaiskasvatussuunnitelma myös edellyttää tieto- ja viestijärjestelmiin tutustumista, kertoo päiväkodin johtaja Tarja Kannisto.

Kauvatsalaispäiväkodissa on nautittu valokuituyhteydestä jo usean vuoden. Henkilöstölle nopean yhteyden saaminen tuotti helpotusta työhön.

– Lapset pitävät verkon oppimispeleistä ja ne tuovat oppimiseen pieninä annoksina uusia, myönteisiä kokemuksia.

Lasten ja huoltajien väliseen kommunikointiin päiväkoti käyttää koulumaailmasta tuttua Wilma-järjestelmää.