terveys

Etähoivasta apua ikäihmisten toimintakyvyn seuraamiseen

Pohjois-Satakunnassa on aina suhtauduttu avoimin mielin sähköisiin hoivapalveluihin. Ennen valokuituverkkoa kokeilut jäivät vähälle huonojen yhteyksien vuoksi. Nyt tarvitaan hoitohenkilökunnan ja asiakkaiden kykyä ja halua omaksua uusia välineitä ja palveluja.

Digitalisaatio on helpottanut kotihoidon henkilökunnan työtä monella tapaa. Pomarkkulaisille asiakkaille asennettiin kokeilumielessä sähkölukot, jotka aukesivat puhelimesta haettavalla tunnusluvulla. Mobiilipalvelu on ohjannut työntekoa ja lisännyt potilasturvallisuutta jo vuodesta 2015.

– Kotihoidon työntekijä pystyy työpuhelimellaan aina tarvittaessa palaamaan asiakkaasta annettuihin lääkärinlausuntoihin ja näkemään ajantasaisen lääkelistan, Mirva Saarinen Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän vanhuspalveluista kertoo.

Myös diagnosointi ja hoidontarpeen määrittely on tehty helpommaksi. PoSan kotihoidossa voidaan ottaa vaikkapa haavasta kuva ja lähettää se esimerkiksi haavahoitajalle tai lääkärille arvioitavaksi.

– Viime keväänä Pohjois-Satakunnassa toteutetussa kotihoidon pilotissa kokeiltiin verensokerin mittauslaitetta, mikä siirsi tulokset reaaliajassa potilastietojärjestelmään. Suunnitteilla on myös testata, miten videoasiointi soveltuu hoitojaksolta kotiutumisen ja toipumisen seurantaan, Saarinen sanoo.

Pelillisyys tarjoaa monia mahdollisuuksia ikäihmisten viriketoiminnan tueksi. Liikkumista ja muistia aktivoivien sovellusten käyttöä on hyvä opiskella yhdessä palvelutalon henkilökunnan kanssa.

Mobiilipalvelu ohjaa työntekoa ja lisää potilasturvallisuutta.

Kodin hoiva- ja turvapalvelut kehittyvät vauhdilla

Erilaiset kotona tehtävät pikatestit lisääntyvät, kuin myös terveystietojen omatoiminen kerääminen ja mittaaminen. Turvarannekkeet valvovat jo nyt erityisesti muistisairaiden vanhusten liikkeitä ja hälyttävät poikkeavasta käytöksestä.

– Muutos vaatii totuttelua sekä hoitohenkilökunnalta että asiakkailta. Uusien toimintatapojen, käyttöjärjestelmien ja päätelaitteiden käyttöönotto vie aikansa, palveluneuvoja Mirva Saarinen PoSasta muistuttaa.

Sataedussa kasvavien diginatiivien työelämävalmiuksia arvioidaan PoSassa tätä nykyä myös verkon välityksellä yhdessä opettajan kanssa. Heille käynnissä oleva murros on ainoa oikea lähestymistapa vanhuspalveluiden kehittämiseen.