Reportaasi

Lisää elinvoimaa valokuituverkosta

Hyvät ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat edellytys tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa. Kankaanpäässä ja Kokemäellä tehokas valokuituverkko on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi alueiden elinvoiman vaalimisessa.

Jatkuvasti kehittyvät sähköiset palvelut vaativat toimiakseen luotettavaa yhteyttä ja suuria tiedonsiirtonopeuksia. Kankaanpäässä ja Kokemäellä on tehty valtava satsaus kuntien nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien varmistamiseksi. Kankaanpäässä ja Kokemäellä valokuituverkon peittoaste on 98 prosenttia.

– Valokuituverkon rakentamisella on luotu pohja palvelujen ja toimintojen toteutumiselle. Kuntalaisille hyvät yhteydet näkyvät niin arjessa, työssä kuin vapaa-ajallakin, toteaa Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Kun yhteydet toimivat asuinpaikasta riippumatta, on kaikilla kuntalaisilla samanlaiset mahdollisuudet verkossa olevien palvelujen hyödyntämiseksi.

– Valokuituverkkoon satsaaminen on samalla asukkaiden tasapuolisuuden edistämistä. Hyvät yhteydet kutistavat välimatkoja ja mahdollistavat myös vapaa-ajan asukkaiden etätyöskentelyn, Kokemäen kaupunginjohtaja Nina Kivi sanoo.

Kunnan elinvoimaa parantava kilpailuvaltti

Sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto laajenee jatkuvasti. Mitä enemmän toiminnot keskittyvät verkkoon, sitä suurempia vaatimuksia tietoliikenneyhteyksiin ja niiden tarjoamaan siirtokapasiteettiin kohdistuu.

– Kuituverkko on merkittävä kilpailuvaltti koko Suomen mittapuulla, sillä se on toimintavarma, ja sen kaista riittää aina, vaikka käyttäjiä olisi kuinka paljon, Hatanpää luonnehtii.

Kokemäellä ja Kankaanpäässä valokuituverkolla uskotaan olevan merkittävä vaikutus kuntien elinvoiman parantamisessa. Tehokkaan valokuituverkon ansiosta alueet näyttäytyvät sekä houkuttelevina asuinpaikkoina että potentiaalisina sijainteina yritystoiminnalle.

– Kankaanpäässä toimii paljon maailmanlaajuisilla markkinoilla operoivia yrityksiä, joille toimivat ja luotettavat yhteydet ovat edellytys koko liiketoiminnalle, Hatanpää kertoo.

Kivi uskoo tehokkaan yhteyden mahdollistavan myös kokonaan uudenlaisten liiketoimintaideoiden toteuttamisen. Myös luonto kiittää, kun verkko pelittää.

– Tarve autolla liikkumiseen ja matkustamiseen vähenee. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä ja edesauttaa kestävää kehitystä, Kivi toteaa.

Tiiviimpää yhteistyötä verkon välityksellä

Palvelujen ja toimintojen automatisoinnin ohella digitalisaatio mahdollistaa kuntien sisäisten prosessien kehittämisen. Samalla kuntien yhteistyön tiivistäminen käy luontevasti, sillä digitalisoituminen vaatii rutkasti resursseja, joita ei ole mielekästä käyttää jokaisen kunnan kohdalla erikseen. Hatanpää näyttää kehittämisyhteistyölle vihreää valoa.

– Näemme tämän Kankaanpäässä ehdottomasti mahdollisuutena. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä uudenlaisia toimintamalleja.

Kankaanpään alueella valokuituverkon kehittämisestä vastaa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy. Yhtiö toimii Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Porin ja Sastamalan alueella. Kokemäen alueella valokuituverkon kehittämisestä vastaa Kokemäen Teollisuuskylä Oy.

Valokuituverkko kattaa koko Pohjois-Satakunnan ja Kokemäen.

Toimiva verkko lisää asukkaiden tyytyväisyyttä

Muuttoliikkeen asiantuntija Timo Aron mukaan väestökehitys ja vetovoima ovat suuria huolenaiheita Satakunnassa.

– Jos emme ole riittävän houkuttelevia, olemme pulassa, Aro kiteyttää.

Vaaliakseen elin- ja vetovoimaisuuttaan kuntien on aivan ensimmäiseksi huolehdittava siitä, että alueen pitovoimatekijät ovat kunnossa.

– Pitovoimaisuus kuvaa sitä, kuinka tyytyväisiä alueen asukkaat ovat asuin- ja elinympäristöönsä. Hyvä pitovoimaisuus toimii pohjana vetovoimalle, kuvaa Aro.

Se, että kuntalaisilla on mahdollisuus liittyä toimintavarmaan valokuituverkkoon, on tärkeää myös pitovoiman näkökulmasta.